ZBIERKA #07

OZ Prales deťom

Aj tento mesiac sme vyzbierali potrebnú sumu na zbierku. Vyzbierali sme 1938,00€ na @pralesdetemcz , za ktoré sa nakúpia fotopasce do nádherného pralesa na Sumatre v Indonézii.

Predseda organizácie Tomáš Šmátrala fotopasce objedná a faktúru za ne následne uhradím z transparentného účtu #everyindividualmatters. Všetky faktúry, súhlas a papierovačky budem, ako každý mesiac, s vami zdieľať a budú uložené v highlights s názvom OZ. Ďakujem každému, kto prispel. Trošku som sa tejto zbierky bála, keďže je to síce Slovensko-česká organizácia no zaoberá sa pralesmi na Sumatre. Som však veľmi, veľmi šťastná, že mám publikum, ktoré chápe, že hranice sú len v našej hlave a že všetci žijeme na jednej planéte a musíme sa o ňu starať, či už pred mojim vlastným domom, alebo na druhom konci sveta.

Faktúra