ZBIERKA #12

Envirokone

Cez OZ @everyindividualmatters sa vyzbieralo šialených 11 189,09€.

Ďakujeme každému, kto prispel!

Súhlas