ZBIERKA #15

Záchranná stanica ZÁZRIVÁ

Tento mesiac sme cez naše OZ @everyindividualmatters vyzbierali pre Záchrannú stanicu Zázrivá 3622,45€. Túto stanicu obstaráva rodina, ktorá tomu zasvätila celý svoj život.

Záchranná stanica v Zázrivej je určená na záchranu poranených, chorých alebo inak poškodených voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberajú sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúšťanie a vlastným návratom vyliečených jedincov do prírody. Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy funguje už od roku 2001, majú teda bohaté skúsenosti s rehabilitáciami rôznych druhov. Od ich vzniku do stanice prijali vyše 4000 živočíchov najrozmanitejších druhov. Najčastejšími druhmi sú: orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar.

V dlhodobom priemere sa im darí vrátiť do prírody viac ako polovicu z prijatých živočíchov. Peniaze pôjdu na zverolekára, potrebné nové oplotenie a rekonštrukciu prístrešku pre zvieratá.

Ďakujem každému, kto poslal svoje 1€.

Faktúry