ZBIERKA #18

Centrum Nádej

Zbierka nášho OZ @everyindividualmatters pre Centrum Nádej je ukončená.

Násilia na ženách v našej krajine stále pribúda. Toto centrum podáva pomocnú ruku týraným ženám a ich deťom. Ročne má Poradenské Centrum Nádej priemerne vyše 200 klientov, z čoho zhruba 95 % tvoria ženy a deti. Úzko spolupracujú s krízovými centrami kvôli ubytovaniu žien, keďže oni poskytú hlavne ambulantné služby, sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Prevádzkujú však utajené byty, ktoré sú sučasťou pomoci tejto cieľovej skupine. Toto OZko, ako aj väčšina ďalších, má problém s financiami. Preto sme sa tento mesiac skladali na sumu 5040€, ktorá zaplatí ročný nájom dvoch utajených, núdzových bytov. Utajené bývanie slúži ako tajné miesto pre klientky, ktoré nemôžu byť umiestnené v krízovom centre, nakoľko ich adresy sú verejne známe a ony sú natoľko ohrozované agresorom, že musia byť umiestnené na utajovanom mieste. Preto umiestnenie garsónok je známe len zamestnancom centra. Nakoľko sú klientky, ktoré v nich bývajú schopné len minimálne platiť réžiu bytov, ich udržiavanie ostáva stále v réžii OZka. Byty sú vždy obsadené ženami s deťmi. Náklady za byty sú 420€ mesačne a teda x12 je to 5040€.

My sme vyzbierali aj o niečo viac a dokopy sme vyzbierali nádhernú sumu 5408,47€. Ďakujem každému z vás, kto poslal nejakú sumu, ktorá dopomohla k tomuto krásnemu výsledku.

Súhlas