ZBIERKA #04

Náruč – detské krízové centrum

Juhú! Vyzbieralo sa 2000€ pre detské krízové centrum Náruč.

Terapeutický pobyt, na ktorý sme sa im poskladali, sa uskutočnil tento víkend v Súľovských skalách v Strážovských vrchoch a čoskoro mi miesto pobytu vystaví faktúru, ktorá bude zaplatená priamo cez môj transparentný účet #everyindividualmatters.

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste aj tentokrát prispeli, snažím sa to robiť najtransparentnejšie ako len viem, tak dúfam, že spolu pomôžeme ešte na veľmi veľa miestach.

Faktúra