ZBIERKA #32

Prales deťom

Zbierka nášho OZ @everyindividualmatters pre @justicefornature_org a strechu pani Jolanky je ukončená. Kamoši ste skvelí, opäť raz sme to dali. Ďakujeme!

Spolok Prales deťom sa intenzívne venuje ochrane divokej prírody a odhaľovaniu ilegálnych aktivít na Slovensku. Fotopasce zakúpené zo zbierky budú využité na monitoring migračných koridorov veľkých šeliem so zameraním na ochranu ohrozených druhov zvierat a prevenciu stretov zvierat s motorovými vozidlami na diaľnici R1 medzi Kremnickými a Štiavnickými vrchmi. Fotopasce pomôžu monitorovať oblasti, kde sa jedná o výstavbu ekoduktu, ktorý by zamedzil opakujúcim sa nehodám, ktoré ohrozujú ľudský majetok, zdravie a život. Ich tím sa zameriava a špecializuje na ochranu veľkých šeliem na medzinárodnej úrovni a pomoc ľuďom pri riešení krízových situácií s nimi. Tentokrát je ich cieľom prevencia dopravných nehôd a obnova migračných koridorov pre cicavce na strednom Slovensku. Dáta z fotopascí reálne ovplyvňujú negatívne zásahy do krajiny, vďaka ktorým dokážu prinášať dôkazy zabraňujúce rozširovaniu ťažby hornín bentonitu, perlitu, či pucolánu, alebo odhaľovať pytliactvo a ďalšiu environmentálnu kriminalitu. Ich hlavným cieľom je ochrana ohrozených druhov zvierat, získavanie dát o ich výskyte, správaní a zdravotnom stave. Všetky videá sú používané tiež na vzdelávacie účely v školách a vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho programu Etika Zeme. Práve fotopasce pre monitoring Oko medveďa sú kľúčové pre ochranu medveďov, vlkov a rysov na strednom Slovensku.

Pomohli ste aj pani Jolanke, mamine samoživiteľke, ktorá má sama zdravotné problémy a býva s 2 chorými (dcérka ťažko postihnutá) deťmi pod rozpadajúcov sa strechou. Pri rastúcich cenách materiálu sa náklady na strechu zvýšili.

Za obrovskú pomoc ďakujeme ambasádorke tejto zbierky @emamuller . Veľmi si Tvoju ochotu, čas a priestor vážime.

Všetky súhlasy, prevody a faktúry s vami budem (ako každý mesiac) úplne transparentne zdieľať v sekcii ‘Zbierky’ na našej stránke www.everyindividualmatters.sk.

Faktúry