ZBIERKA #35

Farma HAPPY

Aj v takýchto ťažkých časoch sa nám to podarilo kamaráti. Netreba zabúdať, že pomoc je potrebná stále aj u nás a s nami vás stojí iba 1€ mesačne. Februárová zbierka nášho OZ @everyindividualmatters je úspešne ukončená. Vo februári sme pomáhali OZ Farma Happy ( @farmahappy.szilvia ). Vyzbierali sme krásnych 9 166,27€. Ďakujeme.

Farma Happy sa nachádza vo Veľkých Kapušanoch na východnom Slovensku. Jej zakladateľka Szilvia pracuje v materskej škole ako pedagóg so zameraním na vývoj detí. S priateľmi a známymi milujúcimi zvieratá zachraňujú zvieratá pred uhynutím z vlastných zdrojov. So záchranou zvierat má dlhoročné skúsenosti a pomáha aj poľnohospodárskym zvieratkám.

Oblasť, v ktorej žijú, je chudobným regiónom. Nezamestnanosť je vysoká a chovanie zvierat je tam poľutovaniahodné. S priateľmi, ktorí rovnako ako ona zachraňujú zvieratká nezištne z vlastných zdrojov, sú svedkami krutej reality na dennej báze. 

“Zachranná farma” Happy Farma je ich vysnívaný sen. Cieľom ich združenia je okamžite zachrániť zvieratá, ktoré sa stali obeťami týrania a pomôcť im žiť kvalitne a v dobrých podmienkach. Spočiatku majú v pláne spolupracovať s príslušnými úradmi, ale ich hlavným snom je vybudovať samostatné a nezávislé združenie na ochranu zvierat, ktoré bude zahŕňať aj prepravu k zverolekárovi, ubytovanie v dočasnom ubytovacom zariadení, liečenie ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke a na záver adoptovanie milujúcimi ľuďmi. V súčasnosti im chýba vhodný priestor, ale to, čo majú, je ich neochvejná viera v krajší a šťastnejší svet bez týrania zvierat. A to úplne stačí. 

Peniaze použijú na koterce, zavedenie vody do priestorov a na opravu oplotenia. 

Za obrovskú pomoc ďakujeme ambasádorke tejto zbierky @sonaskoncova. Veľmi si Tvoju ochotu, čas a priestor vážime.

Faktúry