Postup pre zamestnancov

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

  • Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2024.
  • Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane (PDF editovateľné) alebo ONLINE.
  • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 % alebo 3 % z vašej zaplatenej dane.
  • Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2024.