Postup pre fyzické osoby

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

  • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 %
  • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
  • DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
  •  V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. 

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie typu_A (online)

Daňové priznanie typu_B (online)