Postup pre fyzické osoby

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

  • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.
  • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
  • DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
  •  V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. 

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie FO typ_A.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_A
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_FO_typ A.pdf

Daňové priznanie FO typ_B.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_B
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_ FO_typ B.pdf